Įsidarbinimo Lietuvoje galimybės

Studentai iš ES valstybių turi teisę dirbti Lietuvoje, jei jie atvyksta į Lietuvą ilgesniam nei 3 mėn. laikotarpiui. 

Ne ES piliečiams reikia gauti darbo leidimą, o tam reikia turėti leidimą gyventi Lietuvoje, kurį nuolatiniams studentams gauti padeda Universitetas. Studijuodami Lietuvoje jie gali dirbti pusę etato, ne daugiau kaip 20 valandų per savaitę ir tik nuo antrų studijų metų.

! Tačiau nepamirškite perspėti savo studentų, kad visur reikalaujama lietuvių kalbos.

Daugiau info: www.migracija.lt -> Information for EU nationals and their family members – Right of citizens of the EU

Arba http://www.ldb.lt/en/Information/Services/Pages/Placementofforeigners.aspx

 

Keletas patarimų akademiniais klausimais

  • Kursai kitomis užsienio kalbomis. Mainų studentai turi galimybę rinktis iš daugiau kaip 500 dalykų,

dėstomų kitomis užsienio kalbomis. Jie gali rinktis dalykus iš kitų fakultetų, tiesiog pirmiau reiktų įsitikinti, ar studentai turi atitinkamus reikalavimus. Prieš pasirinkdami dalykus, jie taip pat turėtų pasitarti su savo namų universiteto koordinatoriumi. Daugiau info apie dalykus galima rasti:

www.vu.lt/en -> Studies -> Exchange students -> Courses taught in foreign languages

!      Studentai, rinkdamiesi dalykus, turi užpildyti Learning Agreement ir surinkti dėstytojų parašus. Apie visą dalykų rinkimosi procesą bus paaiškinta pirmąją semestro pradžios dieną Universitete, susitikus su koordinatoriais, tad labai svarbu, kad jūsų studentas ten dalyvautų!

  • Survival Lithuanian. Pirmas dvi semestro savaites vyksta Survival Lithuanian Course, kurių metu studentai išmoksta pagrindines frazes, padėsiančias išsisukti paprastose gyvenimiškose situacijose. Šis kursas nėra privalomas, bet labai rekomenduojamas.
  • Lietuvių kalbos kursai. Universitetas siūlo metų arba dviejų-keturių savaičių kursus, skirtus pradedantiesiems, šiek tiek pramokusiems ir pažengusiesiems. Dėstymo kalba yra lietuvių, išskyrus pradedantiesiems – svarbūs dalykai paaiškinami anglų ar rusų kalbomis.

Daugiau info: http://www.lsk.flf.vu.lt/en/

 

Bendravimas viso semestro metu

Viso semestro metu domėkitės, kaip jiems sekasi, kokie jų patyrimai ir padėkite. Susitikite bent išgerti kavos kartas nuo karto. Visuomet informuoti studentus apie renginius organizuojamus ESN Vilnius University bei sukvieskite juos į Facebook renginius. Patys aktyviai juose dalyvaukite. Rekomenduojama pirmąjį mėnesį susitikti bent kartą per savaitę, toliau - savo nuožiūra.

 

ESN VU kontaktai

Kilus neaiškumams, kreipkitės į savo vyr. Mentorių (SM) arba ESN Vilnius University prezidentą ([email protected]). Kitų valdybos narių kontaktus galite rasti mūsų svetainėje: http://vu.esnlithuania.org/board.

ESN Vilnius University ofisas yra įsikūręs Teisės fakultete, 108 kab. Saulėtekyje.

Informacija atnaujinta 2016 m. liepą.

 

Mentoriaus sutartis

Mentoriaus pareigos               

Bendravimas iki užsieniečio atvykimo

Pasitikimas

Apgyvendinimas

Bendrabučiai

TPRS

Migracijos valdyba

Sveikata

Banko sąskaitos atidarymas